Category

Bez kategorii

Nowa wersja aplikacji Planner 2D

By | Bez kategorii | No Comments

Jest już nowa wersja naszej aplikacji do planowania przedoperacyjnego Planner 2D.

Najnowsza wersja aplikacji 2019.07.0 została rozszerzona o funkcję resekcji kolana pozwalająca na wyznaczenie wielkości resekcji udowej oraz piszczelowej, narzędzie wyrównania osi zostało dopasowane do tej funkcji. Narzędzia dostępne w programie zostały podzielone na narzędzia służące do przymiarowania oraz dodatkowe. cofnij/powtórz pozwalającą na cofanie ostatnio wprowadzonych w projekcie zmian lub przywracanie wcześniej cofniętych zmian, innowacyjnością różniącą tą funkcjonalność od podobnej w innych programach, jest zapis historii zmian z projektem. Mniejsze zmiany wprowadzone w najnowszej wersji aplikacji to: rozwijanie informacji o implancie na kliknięcie myszką na pasek oraz możliwość przełączania się pomiędzy wkładkami panewek.

Nowa wersja aplikacji Planner 2D

By | Bez kategorii | No Comments

Jest już nowa wersja naszej aplikacji do planowania przedoperacyjnego Planner 2D.

Najnowsza wersja aplikacji 2019.04.0 została rozszerzona o funkcjonalność cofnij/powtórz pozwalającą na cofanie ostatnio wprowadzonych w projekcie zmian lub przywracanie wcześniej cofniętych zmian, innowacyjnością różniącą tą funkcjonalność od podobnej w innych programach, jest zapis historii zmian z projektem. Oznacza to, że po otwarciu wcześniej zapisanego projektu można używać funkcji cofnij/powtórz do zmian, które zostały wprowadzone przy wcześniejszej pracy z danym projektem. Kolejną ważną zmianą, która również cechuje się oryginalnością jest możliwość stworzenia dwóch wariantów w projekcie i dzięki temu porównania możliwych rozmiarów lub rodzajów zastosowanych endoprotez. Mniejsze zmiany wprowadzone w najnowszej wersji aplikacji to: różne kolory znaczników dla narzędzi oraz obrysów implantów, inny kolor narzędzi niż obrysów implantów i możliwość ukrywania przerywanych linii z opisem.

Nowa wersja aplikacji Planner 2D

By | Bez kategorii | No Comments

Jest już nowa wersja naszej aplikacji do planowania przedoperacyjnego Planner 2D.

Najnowsza wersja aplikacji 2018.06.0 została rozwinięta o dwa nowe narzędzia do planowania operacji stawu kolanowego, jedno które pozwala na wyznaczenie osi mechanicznej nogi oraz kości udowej. Drugie, które wyrównuje oś mechaniczną udową oraz oś anatomiczną piszczelową do wcześniej wyznaczonej osi mechanicznej nogi. Została również dodana opcja wyszukiwania implantów po ich nazwie oraz możliwość dodania implantów do “ulubionych”, dzięki czemu korzystanie z najczęściej używanych implantów jest łatwiejsze.

OptiMedi Planner 2D

By | Bez kategorii | No Comments

Zakończyliśmy pracę nad pierwszą wersją oprogramowania OptiMedi Planner 2D. Aplikacja wspomaga przymiarowanie modeli protez ortopedycznych na obrazie RTG pacjenta. Mamy nadzieję, że stanie się ona narzędziem codziennego użytku, pozwalającym każdorazowo dobrać zestaw niezbędnych implantów jeszcze przed wejściem na salę operacyjną. Aplikacja jest bezpłatna.

Zapraszamy na oficjalną stronę Plannera 2D.