CERTYFIKAT WE – System wizyjny do pozycjonowania pacjenta

zgodny z 93/42/EWG załącznik II (b.p. 4) dla kategorii wyrobów klasy IIb

Certyfikat ISO 13485

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 50001