Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Carl Zeiss IQS Software R&D Center Spółka z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 10, 76-200 Słupsk, tel. +48 59 307 06 70; e-mail: office.rnd.metrology.pl@zeiss.com. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj. Podanie danych osobowych Carl Zeiss IQS Software R&D Center Spółce z o.o. jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Carl Zeiss IQS Software R&D Center Sp. z o.o. korespondencji poprzez:

 e-mail

 sms

 telefon

Zobacz naszą politykę prywatności.


DANE FIRMY

Carl Zeiss IQS Software
R&D Center Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 10
76-200 Słupsk
+48 59 307 06 70
+48 575 300 707

ZNAJDŹ NAS

ul. Grunwaldzka 10
76-200 Słupsk

INFORMACJE

NIP 8393126592
REGON 221015074
KRS 0000356413