KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Carl Zeiss IQS Software R&D Center Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 10, 76-200 Słupsk.
 2. W każdej chwili można skontaktować się z naszą firmą pod adresem e-mail office.optinav[@]zeiss.com.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość),
  b) zawarcia oraz realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy),
  c) przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (proces rekrutacji).
 4. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość,
  b) przez czas niezbędny do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia,
  c) przez okres realizacji umowy,
  a po tych okresach przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Każdemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Dane w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej realizacji. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.