Nowa wersja aplikacji Planner 2D

By 10 lipca 2019Bez kategorii

Jest już nowa wersja naszej aplikacji do planowania przedoperacyjnego Planner 2D.

Najnowsza wersja aplikacji 2019.07.0 została rozszerzona o funkcję resekcji kolana pozwalająca na wyznaczenie wielkości resekcji udowej oraz piszczelowej, narzędzie wyrównania osi zostało dopasowane do tej funkcji. Narzędzia dostępne w programie zostały podzielone na narzędzia służące do przymiarowania oraz dodatkowe. cofnij/powtórz pozwalającą na cofanie ostatnio wprowadzonych w projekcie zmian lub przywracanie wcześniej cofniętych zmian, innowacyjnością różniącą tą funkcjonalność od podobnej w innych programach, jest zapis historii zmian z projektem. Mniejsze zmiany wprowadzone w najnowszej wersji aplikacji to: rozwijanie informacji o implancie na kliknięcie myszką na pasek oraz możliwość przełączania się pomiędzy wkładkami panewek.