Nowa wersja aplikacji Planner 2D

Najnowsza wersja oprogramowania do planowania zabiegów ortopedycznych dostępna na naszej stronie: Orthopedic Surgery 2D Planner.

Najnowsza wersja 2019.12.0 została rozszerzona o funkcje pomiarową, co pozwala na przeprowadzenie automatycznej kalibracji do okrągłego znacznika. W raporcie z planu dodano informację o sposobie kalibracji. Oprogramowanie zostało zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I z funkcją pomiarową. Ocenę zgodności przeprowadzono z udziałem Jednostki Notyfikowanej TUV Nord (numer jednostki 2274). W oprogramowaniu dodano możliwość grupowania implantów. Ponadto naprawiono dotychczas zgłoszone błędy.