ORTHOPEDIC SURGERY 2D PLANNER

Informacje techniczne

Orthopedic Surgery 2D Planner jest oprogramowaniem medycznym klasy I z funkcją pomiarową (certyfikacja wyrobu z Jednostką Notyfikowaną TUV Nord, o numerze 2274). Oprogramowanie wspomaga w doborze optymalnego implantu do budowy anatomicznej pacjenta, na podstawie zdjęć RTG. Aplikacja dedykowana jest dla profesjonalnego użytkownika posiadającego wiedzę z zakresu ortopedii oraz powinna być stosowana jedynie w zakładach opieki zdrowotnej. Obraz pobrany z urządzenia akwizycyjnego w postaci pliku DICOM zostaje wyświetlony na monitorze urządzenia wskazującego. Obraz jest wyświetlany w postaci zdjęć referencyjnych, nie należy go traktować jako obrazu diagnostycznego. Ze względu na szereg czynników mających wpływ na poprawną kalibrację zdjęcia, użytkownik jest zobowiązany każdorazowo weryfikować wskazania programu według własnego doświadczenia diagnostycznego. Oprogramowanie posiada funkcję pomiarową w zakresie funkcji kalibracji: automatycznej lub manualnej.

Praca z Orthopedic Surgery 2D Planner

Orthopedic Surgery 2D Planner wyposażony jest w funkcję wizualizacji długości kończyny po korekcji. Wystarczy określić docelowe przesunięcie wybranego fragmentu nogi lub skorzystać z automatycznej korekcji. Następnie można dobierać implanty do skorygowanej anatomii. Aby ułatwić precyzyjny dobór i osadzenie trzpienia endoprotezy przygotowano narzędzie służące wyznaczeniu osi kanału szpikowego kości udowej, w którym będzie umieszczony trzpień. Po wyznaczeniu kanału dobiera się i przymierza trzpień protezy do anatomicznej budowy pacjenta. Następnie dopasowuje się panewkę. Za pomocą specjalnie przygotowanych, prostych w użyciu narzędzi, można dokonywać pomiarów na strukturze anatomicznej widocznej na ekranie.

Planowanie przedoperacyjne z Plannerem 2D

Obraz rentgenowski pobrany z urządzenia akwizycyjnego w postaci pliku DICOM jest wyświetlany na ekranie monitora. Aplikacja umożliwia także wykorzystanie obrazów w popularnym formacie jpg. Użytkownik za pomocą wygodnych narzędzi określa umiejscowienie i rozmiar głowy kości udowej oraz umiejscowienie i kształt kanału szpikowego na zdjęciu. Następnie dobiera endoprotezy i przymierza je do budowy anatomicznej kości pacjenta widocznej na obrazie. Program dysponuje obszerną i ciągle rozszerzaną bazą implantów oraz umożliwia dokonywanie prostych pomiarów geometrycznych.

Więcej zdjęć:

Licencja

Oprogramowanie pobrane ze strony może być używane wyłącznie do celów demonstracyjnych, nie posiada znaku CE i nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych. W celu zakupu licencji na oprogramowanie do użytku w zastosowaniach medycznych skontaktuj się z obsługą klienta.

Wsparcie techniczne

E-mail: service.optinav@zeiss.com
Tel.: +48 59 3070670

Funkcje programu:

 • Przymiarowanie przedoperacyjne endoprotez stawu biodrowego oraz kolanowego (pierwotne i rewizyjne)
 • Resekcja biodra i piszczeli
 • Tworzenie projektu (zapis/odczyt, zachowanie historii, funkcja cofnij/powtórz)
 • Generowanie raportu (do formatu *.xps)
 • Eksport obrazu do pliku JPEG
 • Funkcja automatycznej kalibracji do okrągłego znacznika, manualna kalibracja
 • Narzędzia:
  • Przymiarowanie: linijka, kątomierz, okrąg, kanał, wycięcie
  • Dodatkowe: długość kończyny, oś mechaniczna, wyrównywanie osi, resekcja uda, resekcja piszczeli
 • Informowanie o dostępnej aktualizacji w oprogramowaniu (dostępna na stronie www.optimedi.pl)

Cechy aplikacji:

 • Prosta i intuicyjna
 • Przejrzysty interfejs użytkownika
 • Rozwijana baza implantów
 • Kompatybilność z formatami DICOM i jpg.
 • Oprogramowanie z funkcją pomiarową (wyrób medyczny klasy Im)

znak CE       znak ISO

ZAPYTAJ O PLANNER 2D
service.optinav@zeiss.com