OptiNav Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Opracowanie optycznej technologii pozycjonowania przestrzennego i nawigacji w zastosowaniach pomiarowych dla przemysłu opartej na pozycjonowaniu pasywnych markerów w świetle widzialnym.” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-D004/16-00.

Opis projektu: Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe dotyczące innowacyjnej technologii optycznej umożliwiającej wykorzystanie systemu wizyjnego opartego na pozycjonowaniu pasywnych markerów w świetle widzianym, do precyzyjnych pomiarów o znacząco wyższej, od obecnych rozwiązań, dokładności, szybkości i powtarzalności, a także o szerszym spektrum zastosowań bezpośrednio w środowisku produkcyjnym.

Cele projektu: Celem projektu jest wdrożenie przez OptiNav innowacyjnych w skali świata urządzeń pomiarowych, działających w oparciu o zweryfikowaną w warunkach operacyjnych, technologię OptiTrace.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie przez technologię gotowości do wdrożenia.
W ramach prac rozwojowych powstaną prototypy innowacyjnych w skali świata systemów pomiarowych:
Portable System – przenośna maszyna współrzędnościowa;
Robotics System – moduł pomiarowy do zastosowania w przemysłowych robotach pomiarowych różnych wielkości i zastosowań (małych, średnich, dużych, wysięgnikowych i stosowanych do pomiarów karoserii na etapie Body-in-White).
Umożliwią one walidację w warunkach operacyjnych oraz dalszą optymalizację badanej technologii.

Całkowita wartość projektu: 14 597 517,30 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 061 181,02 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl