SYSTEM NAWIGACJI DLA STAWU KOLANOWEGO

Oprogramowanie KneeNavigation to system nawigacji bezobrazowej 3D przy zabiegach ortopedycznych w obrębie stawu kolanowego, oparty jest na nowatorskiej technologii OptiTrace. Zastosowanie płaskich, drukowanych, pasywnych markerów i pasywnych kamer umożliwia miniaturyzację systemu, co z kolei ułatwia integrację w warunkach sali operacyjnej. Markery są kompatybilne z wyposażeniem chirurgicznym, a ich unikalne wzory pozwalają na indywidualne oznakowanie dowolnej liczby narzędzi, które mają być w systemie wykrywane.

Oprogramowanie dostarczane wraz z systemem jest intuicyjne, oparte na dotychczas stosowanych procedurach. Ma za zadanie pomagać w ustalaniu osi mechanicznej stawu, określaniu prawidłowych płaszczyzn cięcia oraz weryfikacji skuteczności przeprowadzonego zabiegu. Zawsze celem nadrzędnym stosowania takich systemów jest zdrowie pacjenta, na które bezpośredni wpływ może mieć sprawny przebieg, precyzja i czas trwania operacji chirurgicznej.
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań na temat aplikacji KneeNavigation.