ZAPYTANIE OFERTOWE 0316

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo OptiNav Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, o roboczej nazwie: Opracowanie optycznej technologii pozycjonowania przestrzennego i nawigacji w zastosowaniach pomiarowych dla przemysłu opartej na pozycjonowaniu pasywnych markerów w świetle widzialnym zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym na umieszczonym poniżej formularzu oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

Termin składania ofert: 31 października 2016 roku.