ZAPYTANIE OFERTOWE 0416

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo OptiNav Sp. z o.o. projektu w ramach działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, o roboczej nazwie: Fantom do testów eksploatacyjnych urządzeń radioterapeutycznych w teleradioterapii zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym na umieszczonym poniżej formularzu oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

Termin składania ofert: 28 października 2016 roku.